Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A A G.

welke nog laatft heeft kunnen te weeg brengen het Decreet of befluit van Excommunicatie, door Paus Pius VI. in 't jaar 1778 uitgegeeven; als wanneer de nieuwgewyde Biffchop van Haarlem aan zyne Heiligheid kennis gaf van zyne wydinge, en te gelyk zyne Geloofsbelydenis, en de verzekering van zyne aangekleefdheid aan de H. Stoel toezond, volgens het voorfchrift van Plus IV, zoo als de geleerde Uitgever van het Uittrekzel (Excerptum) bladz. 12, aantekent, en te gelyk verbeterd een kleine misflag van den Hr. Graaf van Trautmansdorf, welke meende, dat 'er twee dergelyke Decreeten van Excommunicatie, door de tegenwoordige Paus uitgegeven waren.

Deze Bemerkingen, uit dit Kerkelyk weekblad getrokken, geven i°. een duidelyk bewys dat dit Uittrekzel zeer geroemd en gepreezen wordt, en dat het gevoelen van den Schryver ook het gevoelen van veelen in Italien is, welke de zaak der Utrechtfche Kerk bekend is.

20. Dat deze Bemerkingen een taftbaar bewys geven, tegenftrydig aan vérfcheide Stellingen van de Hr. J. C. b. v. als dat het Formulier en Bulle van de geheele Kerk aangenomen is, of dat nergens zoogenaamde verdagten

meer

Sluiten