Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A A G.

meer zyn dan alleen in de Hollandfche Kerk, dat zig zelf tegenfpreekt door het deel welke men opentlyk neemt in onze zaak, en ons van verdagtheid vry fpreekt.

3°. Dat men niet ontbloot of beroofd is van de uiterlyke gemeenfchap met de Catholyke Kerk, welke trooft wy altoos gehad hebben, doch waaromtrent de voorzigtigheid verëifchte van opentlyk geen gebruik te maaken, gelyk men nu vry doen kan, vermits de tyd geboren fchynt dat men door openbaare Schriften in het hartje van Italien tekenen van uiterlyke gemeenfchap durft geven, gelyk ook elders.

40. Dat men buitens lands heel anders wegens onze Kerk denkt als hier te lande, en dat men daar zyn beft doet om haare verdediging op te noemen, daar men alhier zyn beft doet om alles te verbergen, en de gelovigen valfche denkbeelden in te boezemen, om in de fcheuringe niet geftoort te worden. Wy laaten dc verdere gevolgen die men uit de aangehaalde aanmerkingen zoude kunnen trekken over aan de befcheide en regtzinnige Lezer.

Sluiten