Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRUKFEILEN en VERBETERINGEN.

Pag. 36. Reg. 10. ftaat eene leest eenen.

36 13.] om datzyzichleestom dat hy zich

43. 12.—-EndenEngelfchenleestEnde

Engelfche.

48. —— 3. En of dit nog leest En of dit

mede.

6". 14. weshalven zy leest weshalven

dezelve.

73» 29. wysgerige onverftaanbare leest

wysgerig onverftaanbare.

■ 106. 5.! zyn Eerwaar de leest zyn Hoog

■ ic-7. 16. f Eerwaarde.

• 109. 6en 27. — aposteriorie leest dposteriori.

115. 12. -— Verbetering leest Verbeteringen.

• I4^7- i *• gewaande leest gewaagde.

—— J93- 7- zynen leest deszelfs.

197. — 18. kan men ook eene leest kan

men ook de.

197. • 19 EphimerideshestEphemerides

I97. 20. Dagtafel leest Dagtafels.

« 207. ■ 18. twyffelt leest twyfelde.

— 224. 17. minde Hees middel.

——■ 231. ■—— 10. hebben leest hebbe.

' 235. 27 zoo als hy leest maar zoo alshy.

—236. « 24. vertogen leest vytoogt.

Sluiten