Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 49

der welken niemand weigeren kan den hoogften lof aan den onvergelijkelijken luiken en rembrand, en nevens hen aan sout-

man, suiderhoef 611 de vissciier,

gelijk aan den Kunstplaatfnijder ooLTZiuste fchenken.

De Hamerkunst , zo men meent in 1560, het eerst in Italiën tot plaatdruk gebezigd, heeft veel verbeetering ontfangen van de hand van l u t m a , offchoon zij thans grooter volkomenheid in Italiën fchijnt te bereiken.

Het Mezzo tinto, of zwarte kunst, in 1643 door den Overften Lieutenant van siegen in Hesfen uitgevonden , en door den Keurpaltzifchen Prins rupert naar Engeland overgebragt, werdt wel ras door vaillant,blo> teling en verkolje, met goed gevolg geoeffend.

Verwierven in de voorgaande Eeuw een

bernini, de l'orme, mansart, wren,

en schlüter eenen onlterflijken naam door hunne meesterftukken van wel ingerichte Bouwkunst? Ons Vaderland kon op eenen post en JKeyser roem draagen.

\ D Wat

Sluiten