Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tZ REDEVOERING.

De Aarde, met zo veel vruchtbaarheid en fchoon verfierd , levert, van eenen anderen kant , niet minder treffende toneelen. Het vaste land, door breede waterplasfin, van onpeilbaare diepte , in zo veel waereldftrooken gedeeld, fnelvlietende Rivieren, en woelende Meeren, leveren eene verfcheidenheid op, die, voor eenen oplettendcn, de oorzaaken der beweeging van elk golf jen merkwaardig maakt: terwijl hij met geen mindere verwondering ziet, hoe overftroomingen , door agtergelaaten flijk , aan dorre zandgronden vruchtbaarheid bijzetten. Elders ziet hij met bevreemding, de hoogfte bergtoppen met een altoosduurend fneeuw bedekt, daar zij, nader aan de zonne, haaren gloed des te fterker, na zijne gedachten , moesten ondervinden..

Nu eens ondervindt hij befmettende dampen, die uit moerasfige gronden oprijzen , in het duister van ontvlamming vergezeld, welke,als een dwaalend licht, den onkundigen fchrik aanbrengt. Dan weder ziet hij die zelfde uitwaasfemingen en dampen , die de aarde met hem als een wijduitgebreiden kring omgeeven, met nieuwe bekoeling gezuiverd, hem vrijer ademhaaiing en merkbaare verkwikking' aanbrengen ; waaromtrent hij geen minder belang

heeft

Sluiten