Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 2$

De ongewoone Befchouwer, door deze eerfte beginfelen van naauwkeuriger onderzoek bekoord, volgt gereedlijk den wenk der natuurkunde , om ook op de veranderingen der Ligchaamen , en op de onveranderlijke wetten, na welke zij gefchieden, het oog te vestigen. Het geen eene algemeene en oppervlakkige befchouvving hem reeds in liet Geheelal deedt waarneemen , ziet hij nu nader op alle Ligchaamen afzonderlijk toegepast, door onderzoek verklaard, door proefneemingen beweczen, en wiskundig bcreekend.

Plaats, beweeging en rust, ruimte , tijd en fnelheid, het onderfcheid van kragt en magt, van werking cn tegenwerking, trekken beurteling , of te famengenoomen , zijne aandagt, doen zijnen weedust toeneemen, en, bij elk verfchijnfel , reeds naar deszelfs betoog en proefondervindelijke bewijzen verlangen. Het onderfcheid van volftrekte en bctreklijke rust en bcweeging, te vooren door hem niet eens opgemerkt ; de ftreeklijn eens bewoogen Ligchaams, om welken hij nimmer gedacht hadt; het gelijkmaatige of ongelijkmaatige, de verhaasting of vertraaging der fnelheid , die hij nimmer van zulk een gewigt zou gehouden hebben: ziet hij nu aan als noodzaakelijkc vereischten, B 5 om

Sluiten