Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%ó REDEVOERING.

der Lucht tot het water, ten minften als t tot iooo waardeeren, en daaruit haare ongemeene ijlheid, en onzichtbaare beftanddeelen beöordeelen. De van alle kanten op het Menschlijk Ligchaam aanpersfende kracht, die gelijk aan 20,000 ponden wordt gerekend; de persfing derzelve op andere ligchaamen , die door de vloeibaare kwik in glafen buizen wordt beweezen; haare merkwaardige famendrukbaare véerkracht, of die van, door warmte uitgezet, ijler en ligter te worden , en door koude weder intekrimpen ; de inmenging onder alle andere vloeiftolfen , ja het dóórdringen der luchtdeeltjens in de meeste vaste ligchaamen ; het verbaazend vermogen haarer ontwikkeling, en neiging tot ontfnapping uit de. zelve; maar tevens, het groot nut der Lucht voor de dierlijke ademhaaling , en groei der planten, tot vorming der geluiden, en onderhouding van vuur en licht : alle deze merkwaardige eigenfchappen der Lucht zijn het,die door de fchoonfte overtuigendfte proeven met de Luchtpomp en daar toe behoorende ftukken, verklaard en beweezen worden; en tot welke bewijzen ook de kunftige Windroers en Fonteinwerken behooren , terwijl het rijzen der Vuurpijlen , Luchtballen en Luchtbollen 'er door verklaard wordt.

Alle

Sluiten