Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. ftl

, Alle deze treffende kunstvertooningen zijn echter verre af van voldoening te geeven aan den geest van onderzoek, die tot de oorzaakendier verfchijnfelen wenscht dóórtedringen; waarbij eene toevallige gelegenheid, met verftand aangegreepen, en met oordeel beftuurd, de Natuur dikwerf gelukkig doet verrasfchen en ontdekken.

Zulk een toevallig waarneemen was dat der gis* tende vochten, en het ontfnappen van zichtbaare luchtbellen, welke lucht, in de bronwaters verder nagefpoord, en uit loogzoutige kalkaarde en zuur kunftig voortgebragt, onder den naam van vaste lucht, in ftaat bevonden werdt om vuur uittedooven , dieren te dooden , en planten te doen verwelken. Eene ontvlambaar e lucht, door ontbinding van ijzer en zinc in zeezout en verdund vitrioolzuur, of door middel van een fterkst vitrioolzuur uit den wijngeest, en weder door andere bewerking, uit het dieren- en planten-rijk voortgebragt, en voor de groeijende en bezielde wezens even nadeeb'g; eene , door ontbinding van metaalen in falpeterzuur, daaruit voortgebragte falpeterlucht, een bekwaamst middel om de meerder of mindere zuiverheid des Dampkrings te bepaalen; eene andere, van vuurftof beroofde of zuivers

lucht.

Sluiten