Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelve cmtftaat; indien er geene daad is, vervalt ook de verplichting, om ftraf te lijden, 2°. omdat de ftraf een gevolg is van de overtreding der wet, zoo» er nu geene overtreding plaats vindt, houdt ook ongetwijfeld het gevolg der wet op, 30. omdat eindelijk de befchuldiging valsch kan wezen , of uit verdriet van het leven , of zinloosheid gedaan kan worden (*).

Het is er nogthans ver af, dat men zou kunnen zeggen, het blijkt niet wegens de misdaad, ten zij het voorwerp, waaraan dezelve begaan is, gevonden en vertoond worde, want de wetten fpreken alleen van een duidelijk bewijs, waaruit moet blijken, dat er eene misdaad begaan is; en dit kan men immers ook La het getuignis van geloofwaardige menfchen vinden (f) ? Volgends ons begrip, is het dan genoeg, dat een rechter,

' of

(*) Een voorbeeld daarvan heeft er onlangs nog plaat» gehadt te jimfteldam , van een Jongen, welke voorgaf» een moord aan een klein Kind te hebben begaan, terwijl hij er de plaats en. den tijd, waar en wanneer hij dezelve begaan hadt, met nog andere omftandigheden bijvoegde, die zijn voorgeven zeer waarfehijnlijk maakte, dan welke nafporingen er ook werden gedaan, men kon niet ontdekken, dat deze misdaad waarlijk begaan was. — Van dergelijke gevallen zouden wij mees. voorbeelden kunnen bijbrengen.

£r) Zie Leg. \. % 4. Dig, de Seto. Sifon.

Sluiten