Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK ftfc

Iti foe verre de misdaad door ri. ALFKENS begaan, bewezen was.

zullen nu overgaan, om de daad, door ii. alfkens begaan , aan de in ons voorig hoofddeel bijgebrachte regelen te toetzen, en dezelve in de beÖordeeling van zijn misdrijf volgen * waarnaa wij in het volgende Hoofdftuk zullen onderzoeken , of hij naa rechten met de gewoone ftraf kon wotden g'eftraft. —

Het verhaal, hetgeeh wij ih het eerfte Hoofdftuk dezer verhandeling, hebben gegeven , Zal genoegzaam doen zien, dat k. alfkens « zich ih een afgetrokken rechtskundigen zin, aan een dubbelen Kindermoord hadt fchuldig gemaakt, en zich zeiven, als een Kindermóorder hadt aangek geven. Dus zouden wij, volgends ons verhandelde, voor alle andere zaaken, moeten onderzoeken j of deze misdaad wel mooglijk is, indien wij aan de mooglijkheid van het begaan van zulk eene gruweldaad, met recht mogten twijfelen, crt ze gelijk konden ftellen, met die daaden, welke' geen mensch verrichten kan.

G Doch;;

Sluiten