Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

reden, dan wel met kwaad opzet, gehandeld hebbende , niet misdaadig verklaard kan worden (*), noch met de gewoone doodftraf geflraft. — Maar meer bijzonder zal men deze ftelling bewaarheid vinden, wanneer men, met onder het oog houding , van hetgeen wij hebben aangetoond, dat de daad door alfkens begaan, een gevolg is-geweest, van zijne melancholie, of dementie, nagaat, hetgeen het recht omtrent dezulken vastftelt en bepaalt.

De wet maakt dan een onderfcheid, of eene misdaad is begaan, met opzet, uit drift, of bij toeval (f), naa maate de oorzaak is, bepaalt het recht ook de ftraf. Is de misdaad met opzet begaan, moet de gewoone ftraf gebruikt worden. Is dezelve uit drift gefchiedt, of door fchuld, zoo is het een algemeene regel, dat niet de gewoone, maar eene buitengewoone ftraf, naa goedvinden van den rechter, plaats moet grijpen; eindlijk is dezelve bij toeval, en als tegen den wil van den ongelukkigen daader, zoo vindt men in het Godlijk, zoo wel als in het burgerlijk recht bepaald, dat zulk een doodflag voor geene misdaad moet worden gehouden. Het Godlijk recht ftelde voor

zul-

O 7Je Leg. i. J 3. in fin. ad Leg. Csrn. de Sicar., (t) Zie Leg. 11. J a. Dig. de pomk»

Sluiten