Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rige verhoeren gemeld, eene hoogftrafbaare daad t. hebben begaan?

Z. Ja, en te hoopen, dat God hem uit genade de zonde zal vergeven.

. G. Om wat redenen, hij Gev. daarvan als nu over-

tUIdOmdat hij Gev. weet, dat hij daardoor tegen het iecht en de gerechtigheid is opgeftaan, en alzo God zelve vertoornd heeft.

G. Wanneer hij Gev. het eerst tot het pleegen van voornoemden moord beflooten heeft?

Z Nadat de Wed. h o m p e hem Gev. gezegd hadt, dat hij moest maaken weg te koomen, en dat zulks geweest is, s'woensdags, omtrent ten vier uuren

G Of hij Gev., wanneer hij tot den voorfchreven moord befloot, bij het neemen van dat befluit, overtuigd was, dat hij door het pleegen dier daad Godfijfce en menschlijke wetten fchenden zoude?

Z Neen, op dien tijd niet, maar daar van wel overtuigd te zijn geweest, na dat hij den moord volbracht hadt.

G Wat dan de gedachten van hem Gev. waren, oP liet ogenblik, wanneer hij Gev. het befluit nam, om zijne twee kinderen te vermoorden?

Z. Dat het denkbeeld van fchande, welke fchande hij Gev. begreep, dat zijne kinderen ondergaan zoude, wanneer hij eerst gevangen genomen, en naderhand op het fchavot gebracht werdt, hem zodanig heeft overmeesterd, dat hij Gevangene op niets anders dacht, dan om zijne kinderen van die fchande voor altijd te bevrijden, zonder dat hij Gev. toen eenig bczef heeft A 5 &c"

Sluiten