Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 184 )

anderen , en moet het al niet een heel werk zyn , om in alle die funéb'en onzydig te blyven ? En noch iets. De Auditeur heefc natuurlyk de prefumcie voor zich , van zo door theorie als daaglykfche przctyk de bekwaamfte in den Krygs; aad te zyn , en dit moet natuurlyk te weeg brengen , dat d'overige leden derhalve min kundig zynde , veel aan zyn gevoelen zullen en moeten defereeren. Kan dat ook niet influeren op de {entende, en is het niet te prefümeren dat dezelve veeltyds zal geflagen worden , overeenkom/tig het gevoelen van den Auditeur ? Dees nochthans, kan met alle eerlykheid en deugdzaamheid dwalen, daar in tegendeel , alle de leden even kundig zynde, een meerderheid van gevoelen voor eene fcntentie altyd te fterker voor derzelver rechtvaardigheid plyt.

Een vierde inconvenient is dit , dat men natuurlyk moet beducht zyn , niet dat de Militaire rechtbank willens eh wetens een partydig vonnis zal uitfpreken, maar dat hy uit Militairen beftaande , echter altyd voor de Militairen zal ingenomen zyn , en dierhalve zo veel doenlyk de zaak aan de 5 kant van deezen in den zagtften plooy zal fchïkken , zo dra 'er different is tusfchen een Militair en een Burger , dus min of meer tot prejudkie van dees laasten. Wel is waar, men zou kunnen zeggen , het omgekeerde

kan

Sluiten