Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2*5 )

ziek in zyn eigen landmerk te maken , dat is , de-luyheid te verbannen , en den Landbouw zo wel als den Koophandel , handwerken en fabrieken op het fterkst aan te moedigen. Dit zyn de zenuwen van den ftaat, en daar uit ontftaan duizende andere voordelen. Daar uit komen ryke en gevulde febatkisten voort, die op hun beurt het vermogen geven , om Legers en Vloten te onderhouden , om als de nood het vordert, lang te kunnen oorlogen.

Elk die Spanjen doorreist, ftaat niet weinig verwonderd , dat hy eene zo wyduitge-' ftrekte landftreek , dat hy zo een vrugtbare grond , onder een gunftig climaat , verwaarloosd ziet, en telkens dorre, onbebouwde of onbevolkte velden ontmoet. Men kan in Madrid niet komen , dan na alvorens tot vlak aan deszeifs poorten eene woeftyne doorreden te hebben, weinig verfchillende van de wildernisfen in America. Niet veel beter is het gefteld , met de omftreken van Toledo , Grenada , Sara-" gosfa, &c. en men oordeele dus van V overige.

By deze verwaarlozing van den Landbouw , komt noch de loomheid die den landbouwer eigen is geworden , omdat hy niet aangemoedigd en opgewakkerd word, in zo verre , dat men ten tyde van den oogst, meer dan twintigduizend Franfchen

telt,

Sluiten