Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39+ >

'pi- van wreekt, geloof ik haast in hel Flacaatboek wn van de Waterhet reglement en de fchikking gelezen te heobcn, che toe ter tyd gemaakr. wierd. Het was mootyrk beter geweest dat hun Ed. Mog daar nu ook toe overgegaan waren doch aan Je andere kant moeten wy van hunne wysheid vertrouwen, dat zy hunne redenen genad hebben om zulks niet te doen , en het voegd ons daar in te berusten ; ten tninÖen zo fang , tot dat de ondervinding aantoondl, d°t dcgnu gemaakte fchikking met genoeg faam voldoende is. Zo wy dan nog ovetlas luden dan immers kan men , en is ne„ ookeerst% , naderë é« vertogen doen , het opgemelde middel aan de hand «even , en emfng verzoeken, dat liet tu uitvoer moge gebragt worden,

Jan.

Dan zyn wy in een concept , doch even, weT -Lrkt! hoe wy niet dan na veele ^haalde requesten , eerst foelaas benban verk-esen , is het te dügten , dat het dan SS moeilyker voor ons zyn zal; en r0Sienn°; men moet ^en,

Sr^ requesten gewaagd hadden. Veelhgt

Sluiten