Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 4 *f >

litie, öiaar wierd « aar in geasfifteecd door een foort van Raad . de Vyven genoemd, om dx z, uit vyf leden beftund.

Het is aan Karei V. dat die van Utrecht het verlies of om beter te z eggen de opfchorting verfchuldi^d zyn van die neerlyke voorrechten, welke aantonen, dat de Kegeringsform Democratisch genoeg was, om aan het Volk het bezit der politique vryheid te laten, daar in beftaande ; dat het geregeerd wierd door Remmen naar zyn zin , en die Regen-en duifden zelfs nog nooit beflisfen , in zaken van eenige aangelegenheid ; maar moesten daar op alvorens de goedkeuring der Gilden vi afaen.

Teen evenwel Karei deV., en na hem Philips, zich eene willekeurige macht aanmatigden, onderfteurid door vreemd K-ygsvolk, gevoelden Utrechts Burgery wel dra het gemis hunner Vryheid, en zy deden, gelyk men ook 't geheele land door begon te doen, yerfehèice pöftingeh ï ort de vorige Demoenuilchq Regeeringsform be he.ftellen. In 15/6. hadden zy wc eom zo eene invloed vcrluegen, d?r die van Hollard hen a;:nfchrev\n, gelyk o It aafi hunne Militie , ten einde zy zich zoude voeden by de party d;e zich tegen Spanjen vcrklaurdt i-.adr.

Het jaar daar asn vc*ende iwertj 'er eén getópttieeiden uit de üttéthtrche Burgery ger - yoegd

Sluiten