Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 459 )

zo veel, hoe zuinig ik het overlydde, dat my iedere haas of patrys wel op twe<? gulden of een ryksdaalder kwam te liaan : wel* ke koste nu niet kan doen.

Heb toch de goedheid myne Heeren de Postmy in een gelege ogenblik te zeggen , of ik de intentie der voormelde ampliatie op 't Jagt. reglement wel begrepen heb ? Zo ja, dan zal ik daar voor dubbele verplichtingé hebben aan den genen, die dezelve geconcipieerd heeft, Zo neen , dan zal ik wel , gelyk ik tot heden gedaan heb, aan die Ordonnantie of dat Reglement gehoorzamen , doch ik zal my niet kunnen onthouden van beftendig te beweren, dat die ampliatie niets heilzaams voor my behelze , even zo min als voor anderen die , in 't zelfde geval zyn; voorts dat ik wezentlyk benadeeld ben in een recht aan myne geboorte verknocht, en't welk my eens gegeven zynde my niet behoorde ontnomen te worden; boven en behalve dat ik verkort ben in het vermaak van zehs een ftuk wild te kunnen eeten, of anderen daar op te vergasten.

Ondertusfchen dunk my, dat dit Reglement hoe heilzaam voor myne gezondheid en beurs , en voor die van eenige anderen , echter niet voordeelig is voor de Provintie , want dezelve word, (om maar van my zei. ve te fpreeken), gepriveerd van den Impost die ik voorheen aan domestique geld betaal.

de,

Sluiten