Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4*1 )

vermaak der Jagt te kunnen genieten , en verteeren goed geld , teffens lasten en imposten in de fchatkist brengende Anderen, die zich al niet nederzetten , komen gedurende het Jagtfaizoen dan tog 'hun vermaak neemen, en doen goede verteringen , waar van de Schatkist al wederom indirekt het zyne krygr. Dit is nu verloren , en wanneer men daar van eene nauwkeurige berekening kon opmaken , zou het moogelyk al een heel mooi facit opleveren. Ik zou met weinig moeite ter dezer gelegenheid , nog eenige aanmerkingen kunnen maken , en onder anderen deze vraag doen , of het wel heel redelyk is , dat ik , die jaariyks wegens hoffteden en Landeryen eene tamelyke lomme aan ongelden de aan de Provintie betaal, gepriveerd moet worden van een dozyn patryzen en op zyn hoogst eens zo veel hazen, enig omdat ik een quatieruurs buiten derzelver territoir woon ? Dog ik wil UEdelens attentie niet van ferieufer befpiegelingen afwenden ; waarom ik dan eindige , onder verzekering der agtinge met welke ik verblyve.

Myne Heeren dd Post!

UEd. Geh. Dinaar. De Staatsman.

Ii 4 AAN

Sluiten