Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5°i )

tractaten naar hunnen zin uit te leggen, daarin gelegenheden tot vexatien en kibbelaryen zullen vinden Beide fchynen s Lands Vaderen ook zeer wel te befeffen , en daar van daan de deüberatien over de beste wyze , waarop onze Oost Indien in zodanige ftaat van beftendige defenfie zouden kunnen gebragt worden ; dat men al wat de Britten ooit zouden willen ondernemen , met kracht te keer kon gaan , als de nood het vereischte. Dit ook waarlyk is 't enigfte middel om veiligheid te hebben, en hen in bedwang te houden; en daar toe word des vereischt, zo wel dat er beftendig een Vloot van den Staat in die Zeen zich ophoud, als dat de Indien met een zeker aantal troupen voorzien worden.

BRIEF aan den STAATSMAN. Myn Heer

j£ k zende UE. eene overzetting der aanfpraak van Keizer Galka aan Pifb , toen hy denzelven tot deelgenoot fen opvolger van het Ryk verkoor: ene aanfpraak zo zinryk, als vol eerlykheid en edelmoedige gevoelens. G'alba fchynt in der daad aan 't roer der Regeering gekomen te zyn, met een voor. treflyk voornemen, om die te verbeeteren , en de 'aloude Vryheid zo veel doeniyk te herftellen , en ten einde van een goed opvolger verzekerd te zyn , verkoos hy de re-

gee.

Sluiten