Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 543;

Chinki.

Niets dat u beleedigen kan!

Champ ipi.

Niets dat my beleedigen kan ? Vermetele !

Chinki.

Neen zeker ! Gy zyt goed , deugdzaam, onbekwum van natuur en aard om door u zeiven enige de geringlïe kwade ftap moedwillig te begaan. Is het nu nier aan den aard van een braaf man eigen , dathy, die voor zich zeiven geen kwaad in 't harte heeft ook zulks in anderen niet vermoed?

Champipi.

Ja ! ongetwyfeld.

Chinki.

Wel nu geachten Keizerr! dit juist heeft hen , aan wien gy dat gedeelte van het u toebetrouwde of in vrugtsjebruik gegeeven gezag en befchikking, onder uw opzigt hebt overgelaten , veelligt vermetel genoeg gemaakt , om 'er misbruik van te maken.

Pp 3 ChaM-

Sluiten