Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 554' )

„ Merkt, hoe dus vleyers u verraden, „ Of freunt gy, by ft opzetiyk fmaden, „ Van 't heiligst recht , op fnoocl geweld?

Straks grypen ze allen, die my eeren, „ Kaar wapens om dit af te keeren, ,> £lk is, in mynen dienst, een Held.

• m

,, Men weet hoe deugd noch welvaart bloeyen, „ Zc 'k wyke, als, dreygendeelk met boeven, „ 't Losbandige onrecht frygr ten Troon, ,, Nooit dulden wy elk-ar, die beiden, „ Als wit en zwart zyn onderfcheiden, „ Hoe zeer my dolle laster noon?

G. J. G. B.

Sluiten