Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 555 )

GROOT-BRITTANNIEN.

CjJroot-Britiannien ondervind thans meer en meer, gelyk wel eer het machtig Rome,, dat ene al te grote en te wyduitgeftrekte macht, gepaard met hoogmoed, trotfche eifcnen ert willekeurige handelingen, ten lesten tot eigenbederf ftrekken, en, even gelyk een Colosfusbeeld op te zwakke fundamenten rustende , wel draa plotzelyk nederftort, zo ook het gebouw van ftaat aan het waggelen brengen , en in puinhopen doeri vallen.

_ Wel eer was het Nationaal crediet van Engeland onbepaald , men had het grootfte vertrouwen in deszeifs fondfen, en geld benodigd hebbende opende het nauwlyks ene iiegotiatie , of dezelve was ogenblikiyk voltallig ,• ja de drift om daar aan deel te nemen was fomwyle zo groot, dat 'er meer aangeboden wierd als 'er nodig was, en men de geldfchieteren moest. terug zenden. Dit crediet hield zelfs nog ftand, gedurende een gedeelte van. den loop des nu onlangs gevoerde oorlogs.. Dog hoe is het 'er nu mede gelegen' ? Deszeifs fondzen ,! welke natuurlyker wyze by de vrede moesten ryzen, zyn in tegendeel buitenmaaee gedaald , ohStaatsm. Nov. Qq. ' dknte

Sluiten