Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 56?)

veroorlove daar omtrent onze gedagten me* de te deelen , en in d' eerfte plaatfè met betrekkinge tot het regelen der uitgaeven naar d'inkomften.

Alvorens diend Groot Brittannien van alle trotfche of buitenfporige eifchen afziende, het vast en bepaald beiluit te nemen , om zich buiten alle oorlogen zo veel immers mooglyk te houden j met alle andere Mogentheden en naburen in vrede te leven 5 liever in kleinigheden wat infchiklyk te zyn, en in zaken van groter aanbelang, den weg der onderhandelingen boven die van bedreigingen of fytelykheden in te liaan. Even gelyk een afgewerkt man rust nodig heeft, om zyne veriore krachten te liÊrftellen ; zo ook heeft Engeland vrede nodig : want , indien het onvoorzigtig genoeg was dien regel uit het oog te verliezen , en zich' wederom fpoedig in enen oorlog te wikkelen , moet het noodwendig zyn eigen ondergang bewerken. Beladen met fchulden , by gebrek aan crediet bezwaarlyk aan geld zullende komen, zou het zich tog nooit met iets goeds kunnen vlyen, Nog eens, tot vrede ja ene langdurige vrede, dient het zich volftrekt te bepalen.

Dit vooraf befloten zynde , dunkt ons, dat 'er overvloedige middelen zyn , om de uitgaven zodanig te bekrimpen, dat die de

in-

Sluiten