Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S9S )

b e

ZEVEN VERENIGDE

PROVINCIËN.

Verfch ijlende word 'er gedagt , omtrent het rapport van Heeren Gecommitteerden van Hun Edel Groot Mogenden, tot onderzoek der zaken van de Oost-ïndifche Compagnie. Sommigen befchouwen het daar ih vervatte voorftel , om , na inmiddels de Compagnie door 't furneeren van ene aanzien elyke fomme gelds, uit hare Jdaadlyke verlegenheid geholpen , en gelegenheid gegeven te hebben , om aan alle hare engagementen te kunnen voldoen , in 't vervolg van wegen de overheid enige Commisfarisfen aan te ftellen, ten eynde het bellier der zaken na te gaan , en alle verkeerde directie te corrigeren enz., zommigen zeggen wy, befchryven die propofitie als wanhebbelyk , niet ftrokende met den aard én conftitutie der Compagnie , onnatuurlyk, eri in *t geheel niet kunnende beantwoorden aan het oogmerk dat 'er mede bedoeld wordt ; namentlyk , het redresfeerèn van alle misbruiken en inkruipingen, en het beftendig herStaatsm. Dec. . Tt fte^

Sluiten