Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6fti )

'er in de tegenwoordige conjuncturen van tyden , nog zo vele onverfchilligen gevonden worden, die zelfs beweren, dat zo men niet opentlyk tot de Regering van het Land geroepen word , men hoegenaamd in genen deele verplicht is, ja dat meer is, onbevoegd is , om over 's Lands zaken zyn gevoelen te uiten dat men zich daar door onnodig den haat van anderen op den hals haald , met wien men in denkbeelden verfchild; en dat zelfs Regenten volftaan kunnen , met de za-* ken te laten , zo als zy die vinden , al waren ze nog zo deerlyk vervailen : ja dat zy onvoorzigtig doen om de eerften te zyn, in het voortteilen van enige verbetering.

Wauncer men zulke taal hoord, gelyk my menigmaal gebeurd is , zou men lchier in twyffel ftaan , of zy die ze uiten , de af. ftammeiingen zyn dier brave Nederlanders, die gedurende tachtig jaren zo vaak hun goed en bloed voor 't Vadérland en deszeifs dierbare vryheid opgeofferd hebben. Het is evenwel zo. Zommigen onzer landgenoten zyn in zo ene diepe flaapziekte vervallen , dat zy onverfchilligheid omtrent hun Vaderland een deugd noemen. Dit kan ik niet toeftemmen , maar befchouw het veel eer als een ondeugd. I at ieder de belangen van het Vaderland onder zodanig oogpunct befchouwe als hem goeddunkt , maar dat hy ten minfte die befchouwe. Die onver-

fchü-

Sluiten