Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C <538 )

zich mfpr nadeel cbn voordeel z"l toenren-" gen. Wy raaden hen alles by te brengen tot eendragt en overëenftemming, me hu ine Regeerderen en Krygsraad ; ten eynde door twcedragt niet naderhand in ongelegenheden te komen. Zou zy ook door in haar opzet te volharden, niet duidlyk tonen, dat zy onbekwaam is voor het juk der rede, en enig gefchikt , om onder ene veel hardere roede te bukken ? Zou haar dit in eens niet meer fchande op den hals halen, dan zy aan eer zederd drie maanden verworven heeft ? Ach Burgers , gy, die ik voor braaf ken, geef de rede plaats , en laat heete drift u niet buiten dezelve vervoeren.

Sluiten