Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvm INLEIDING.

dezen orkaan waren eenige dagen de hande* lingen met verfchillende gedeelten van het eiland afgebroken door de redergeworpen boomen en de menigte waters welke alle wegen onbruikbaar maakten ; drie weken verlie* pen 'er, eer men tijding van de Ambulante had, welke fchipbreuk geleden had op eene plaats dieniet verder dan zes mijlen, van PortLouis is gelegen; men moest de uiterfte middelen in 't werk flellen, om de fchepen die 't minfte geleden hadden zeilvaardig te maken , en het was de fleer de Tromelin, die dezen gewigtigcn dienst aan de volkplanting en den koophandel deed. Hij deed in allen haast het grootile deel dezer fchepen naar Madagascar varen, om 'er levensmiddelen en voorraad van allerlei foort te haaien. In de. ze ongelukkige omftandighedcn blinkt de bekwaamheid van eenen doorzichtigen en op» Jettenden beftuurder ten ftcrkften uit. De Heer Poivre, die in den loop van zijn be* wind zo veel oordeel ;ils kunde had doea blijken, had de voorzigtigheid gehad verfcheiden fchepen aan de Kaap de goede Hoop

te

Sluiten