Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I[N LEIDING, xxï*

d& colonisten onwaardeerbaare voordeefeft in de aankweeking der graanen bezorgen. Dë magazijnen waren altoos wel voorzién , om dat hij tot eene eerfte voorwaar de maak te, dat de betalingen in de voordbrengfelen der natuur moesten gefchieden. De prijs van het brood onderging dus zeldzaam merklijke veranderingen.

De Heer Poivre, willende de volkplanting," aan zijne zorgen betrouwd, verrijken met alle nuttige voordbrengfelen van de vier waerelddeelen, bezorgde zich den eigendom van den grooten tuin van Monplaifir. Hij wilde zelfs de uitheemfche planten aankweken en! aan de luchtftreek gewennen. Hij gaf het eerfte voorbeeld van een grond te ondermij. nen,om de onkruiden tot den wortel uit te roojen en door deze kunstbewerking verzekerd te zijn van het goed gevolg zijner plantingen.

Niemand zal thans ontkennen dat het de Heer Poivre alleen is,aan wien de Franfchen de muskaatnoot en den kruidnagel te danken hebben; en deze weldaad, die oogenbliklijk

voor

Sluiten