Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïxxiv INLEIDING.

Wanneer men van het eiland van Frankrijk aaar het Zuiden vertrekt, ontmoet men, in het gunftige jaargetijde, de noordlijkfte punt van Madagascar, en varende tusfchen hetlaage van Patrona en de Amiranten, pasfeerd men de linie op den vijf. en twintigften graad lengte; en, vindende in 't Noorden de westpasfaat, vaart men de Maldives door, tusfchen Keloé enShewilpar, vervolgens land men te Cochin. Het overige der reis is flechts eene kustvaart.

De fchepen, die in het ongunftige jaarge» tijde van het eiland van Frankrijk naar Pondicherij vertrekken, zijn verpligt eenen veel langeren omweg te neemen; zij treffen de veranderlijke winden tot den 36ften graad Zuiderbreedte , waar na zij hunne vaart inrigten om de evennachtslinie te pasfeeren op den 85ften graad.

Zo de vollediger kennis van dezen archipel in de beide jaargetijden eenen regteren weg toelaat, durf ik mij vleijen eenig deel te hebben in dezen dienst, aan de zeevaart bewezen, om dat ik de eerfte geweest ben die, door fterrekundige waarnemingen, de ligging

der

Sluiten