Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilvi INLEIDING.

de Utile, Kapitein de la Fargue, leed 'er fchipbreuk in 1761. De Officiers en het overige fcheepsvolk, dat meestendeels uit zwarten beftond, ontvlugtten op dit kleine eiland. Zij bouwden in den tijd van zes maanden eene Hoep, waar in de blanken zich be« gaven: deze landden gelukkig te St. Marie op het eiland Madagascar. De zwarten bleven op deze klip , te vergeefsch de hulp van hunne blanke fcheepsgezellen wagtende. Elk, die eenig gevoel van menfchelijkheid heeft, beeft op de gedachte, dat men deze arme zwarten dus ellendig kon doen omkomen, zonder zelfs eenige poging te doen om hen te redden!

De corvette la Dauphine, gecommandeerd door den Heer de Tromelin, Scheepsluitenant, broeder van dien, waar van we reeds gefproken hebben , trof den 29 November 1776. het Zand-eiland aan. Hij wist alle hinderpalen, welke de nadering van deze ge. vaarlijke klip beletteden, te overwinnen, en hij had het geluk de treurige overblijfzels van het fcheepsvolk der Utile op het eiland van frankrijk te brengen. Tachtig zwarten of

ne->

Sluiten