Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(IO)

fen , die daar uit juist niet altyd het grootste nut en voordeel genieten.

De gratificatie die een manufaclurier ontfangt , wordt hem door veelen betaald , die 'er altyd min of meer door komen te lyden , en 't goed dat hy gedaan heeft, of belooft te zullen doen, is altyd niet geevenredigd aan de belasting. En veeltyds wordt ook een fabrikeur meer uit gunst beloond, dan wel, om dat hy den Staat door zyn fabriek voordeel aanbrengt. Men maakt den Staat niet ryk, door ondernemingen welke men kort daar na moet laten varen. De Heeren Bonne hebben meer fchade dan voordeel toegebragt aan de Provintie van Utrecht en de Stad Amersfoord, doordien zy te ligtvaardig aangemoedigd geworden, eene rukeioze onderneming deden, en ten lesten hunne anderfints fraai ingerigte fabriek hebben moeten laten te niete lopen. 1

Indien een fabriek in zyn oorfpronk niet goed is, dat is; indien 't geen dezelve opbrengt, na aftrek van alle kosten en uitgaven , niet zekere overwinst oplevert, dan zal al de byftand van de overheid of Regering, die niet beter doen worden. Ze zal noodwendig ten leste te niete lopen , om dat de Koophandel wel een tydelyk maar geenzints een altyd durend verlies, zonder winsten gedoogt. Omgekeerd, is alles wel ingerigt en berekend, dan kan de fabriek beftaan op haar zelve,

en

Sluiten