Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(04 )

En zich op eigen zwaard en dapperheid vertrouwt.

Nooit hei ft, o Helden ! u die goede keus Lerouwt:

In tegendeel, gy hebt der waereid vaak doen blyken,

Hoe Brit, met Cail' vereend, voor uwe magt moest wyken'.

Strydt, Batavieren ! ftrydt dan giorieryk alleen :

Nooit hebt gy, met triurLfj door vreemde

hulp genreen. Of tracht ge in eenig ryk thans onderftand te

vinden,

Wilt u dan ongeveinsd met eenen Vorst verbinden,

Die , d .or geen nyd bezield omtrent uw Vaderland,

Ons toonc wat zucht voor u zyn hart is inplant

Sluiten