Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 158 )

en even nadelig ; want zulks baand den weg tot veele wanorders en misdryven, De verregaande en onverfchillige goedheid van Lodewyk de goede , moed:gde zyn eigen kinderen aan , om tegen hem op te ftaan : in zo verre zelf, dat zy hem van den throon bonften.

Hoe goede voornemens een Vorst ook heeft, moet hy die evenwel niet altoos daadlyk ter uitvoer brengen , maar eerst de tyden en om Handigheden inzien , en aan dezelve wat infchikken , indien zy niet gunstig aan zyne voornemens zyn.

Vooral kunnen de Vorsten niet genoeg in acht nemen , zich niet re laten regeeren en loden , door lieden zonder eer en gevveeten ; want hoe grote voorftanders ook van rechtvaardigheid , want hoe eerlyk ook, begaan zy reeds van zelfs onwetende veele onrechtvaardigheden , eenig en alleen daarom, omdat zy niet altoos even grondig van de zaken onderricht worden. De flegte raad van eene kwade vrouw of byzit , is insgelyks in ftaat, om een Prins de verkeerdfte flappen te doen begaan. Dat de Vorsten des eens vooral de kunne buiten eenig bewind van zaken houden.

Jefabel , ten einde in 't onrechtvaardig bezit te komen van 't goed, aan eenharer onder-

Sluiten