Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ito )

Geschiedkusdige

AAN MERK INGE N.

^yarthago 't welk met groote rykdommen voorz;en , den oorlog tegen Rome voerde , 't welk arm was , moest juist daarom ten lesten bezwyken; want goud en zilver raakt eenmaal op, maar deugd, ftacdvastigheid, moed en armoede , zyn zo ligt niet "uitgeput. De Carthagers bovendien, altyd meest op den Koophandel dan iets anders bedagt , oorloogden ook altoos meer uit nooddwang dan uit lust. Den oorlog integendeel, was een gedcelre van 't best en d'aangebo/e neiging der Romeinen.

Carthago ging onder , omdat het zyn eigen Hannihal niet kon dulden, toen het zyne gebreken gevoelende dezelve wilde verbe. teren Het zelfde gebeurde aan Athene , omdat deszelfs dwalingen zo verloklyk waren , dat het 'er. niet wilde afgaan ; en de hedendaagfche gemenebesten van Italien , die zich beroemen op de beftendigheid hunner regeering, deen eigentlykniets anders, dan groots zyn op hunne gebreken.

De

Sluiten