Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 247 )

jaren. Het is Carthago niet, maar HannU bal alleen , die zyne krachten tegen dat gémenebeft durft beproeven. Wat ene verbazende aaneenfchaling van neerlagen ! , Wat ëne menigte van fwakheden in den Raad eri lafhartigheid iri 't Gevecht !

Evenwel , Rome heeft niet gefuccuirp beerd. , - . zulks is waar ,• maar volgt daar uit , dat de Romeinen voorbeelden gegeven hebben van verwonderenswaardige ftahdvastigheid ; dat Fabius een der grootfte Veldheren is , en dat Rome eindelyk de overhand gehad heeft door den zenuw zyner conftitutie. Zeggen wy veel liever, dat de voorfpocd der Romeinen meer daar aan toe te fchreiven is , om dat d'onderneming van Hannibal even zo rukeloos als bif ten fporig was : zoekende hy de Romeinen enen fchrikkelyken en onverwagten fiag toebrengen.' Dus handelde Agathocles ook , die Syracu/a belegerd latende , zich eensklaps voor dé muren van Carthago vertoonde. Maar de fpoed die by zulke ondernemingen diend plaats te hebben , vorderd dat dezelve over zee kunnen gefehieden , dat d'eerfte b°ginfelen gemaklyk zyn , en dat de vyand in eens door eene onverwagte fchrik bevangen werde*

Oordelen wy nu eens over 't gedrag van Hannib'ft- Kan 'er wel eene langwyliger en Staats. Meng. Aug. (S) moei*

Sluiten