Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 457 )

Een geeft tot grote daden geboren oF ge. fchjkt, doch in een al te Jagen post. of beneden deszelfs yerdienften geplaatst, kap op veelderley wyze en in menig opzigte , door den geringften en laagften geeft overtroffen worden. De grote Xfmenes , diè beroemde Spaanfche Staatsdienaar. , kan hier van ten voorbeeld ftrekken. Toen hy nog een Monnik was, en met een bedelzak door de Stad moest gaan , om de aalmoesfen der goedhartigen op te halen , verftond hy zich zo weinig op de lage, en echter fomtyds listige en behendige bedelkonst, dat hy , na alle moeite aangewend te hebben , fomtyds nauwlyks een ftuk brood op een dag bekomen „kon. Men begreep dan wel in zyn kloofter , dat men de I^eel zou dienen toe te binden , indien men hem langer met de zak liet gaan. Nogthans wierd deze onbekwame bedelaar in 't vervolg de grootfte Staatkundige en vermaardfte Minister, die Spanjen in euwen gehadt hadt.

* » *

De Groten zullen zelden uit hun zeiven weldaden bewyzen, maar wagten gemeenlyk, tot dat men hun met bidden en fmeken, dezelve afdringd Dit maakt, dat onbefchaamde of ondeugende dat gene verkrygen, 't welk de blode of brave niet wil of durft vragen.

Jo-

Sluiten