Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 307 "5

den over het lot van 't menschdom , in die tyden van onkunde.

^ Zonder . te "onderzoeken , of het woord fé-od in zyn oorfpronk betekend heeft, alle land dat aan iemand gegeven wierd , 't zy als betaling, 't zy als middel van beftaan , (waar uit meri zelfs zou moeten befluiten, dat de leenroerigheid nog van ouder datum is , zy 't genoeg hier aan te merken , dat die Regering in zyn tweede tydftip, name. ïyk toen de leenes uitgegeven wierden , gelyk wy zulks zien onder Hugo Capet of zyne nakomelingen noodzaaklyk zyne ooripronk verfchuldigd is geweest aan zodanig ene Regeringsform , als te voren onder het eerfte tydftip plaats hadt ; dat die Regeringin zyne aard militarisch en onderdrukkend was ; dat die noodwendig naar ene barbaar, fche Ariftocratie helde , en dat die noodwendig ten lesten alle denkbeeld van vryheid en eigendom moest uitdoven.

In Groot Brittannie vinden wy de Chiefiains en dé Thanes , de willekeurige hoofden van grote ftammen , Tyrannen eener gehele Provintie en Koningen in het Koningryk. fn Rusland en Polen vinden wy den landbouwer flaaf en d'eigenaar een luyaard of ftruikrover. In Vrankryk eindelyk enige Landen uitgedeeld of afgeftapt in betaünge of als gifte , onder den naam van Salique

Staats. Meng. Skpt. .; 7) Lan-

Sluiten