Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 463 )

zou kunnen doen , verdiend waarlyk dat men hem de macht geeft , om veel goed te kunnen uitvoeren.

Een

Wanneer een Hoveling die zyne oogmerken niet heeft kunnen bereiken, zich onverfchiliig over zyn fortuin betoond , kan men zich vryelyk den Vos van Efopus verbeelden die de druiven als te zuur zynde niet iujte om dat hy 'er niet by kon.

Een Vorst moet zich maar weinige ver. maken veroorloven , want iangfamerband gewend hy 'er zich zo zeer aan, dat het hem lastig begint te vallen , zich met ernftige bemoeijingen te moeten bezig houden, waar door hy de zaken op anderen latende aankomen , dezelve niet zelden in den war geraken.

Hy die verzuimd goed te doen, wanneer de ge egenheid zich 'er toe opdoet, is even laakbaar dan de geenen , die by alle gelegenheden kwaad doep. , b fe '

Sluiten