Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4^4 )

Het

Een Vorst die waarlyk een verheven ziel heeft , en den throon waardig weke hy bekleed , zal nooic gedogen , dat iemant t'onvreden van hem rfgdgt.

Verftandig was het antwoord , 't welk de Lacedemoniers aan Philippus Koning van "Macedonië gaven , toen hy hun'met veel hoogmoed door zyne Afgezanten liet vragen , of zy hem tot vriend dan tot vyand wilden hebben. Geen van beiden , was hun antwoord.

Een wet die gemaakt is dog niet onderhouden of ter uitvoer gebragt wordt , heeft zeer veel overeenkomst met het geloof zonder goede werken.

Het beste middel om van klap en fchuimlopers ontflaegen te raeken , is, hen geld ter leen te vragen.

Sluiten