Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

rea der natuur in alles wat uit de aarde voordkomt , met aandacht hefchouwen^ en dan nog zeggen durven: 'Er is geen God, geen verdere onderwijzing waardig achten.

Om ook de betooiiing van eerbied , lof en dankbaarheid aan den Allerhoogften . uit de befchouwing zijner werken in u en allen te bevorderen , zijn die bewijzen, welke de natuur voor Gods beltaan zoo overvloedig oplevert, u wel bijzonder'aange weezen.— Denkt echter niet, dat ze allen reeds zijn voorgefteld; neen, hier was' geen einde aan! -—- 't behaagen in de vorige

doet u evenwel naar meer verlangen ! wel

aan: ik kan kort weezen, en aan uw wensen, voldoen, want om u nog eene menigte van die bewijzen te doen bekomen, hebbe ik nu niets Hieertedoen, dan nog maar eenige natuurlijKC $aaken op te noemen, in het

ZESDE HOOFDSTUK.

Uit de befehouwing der vier elementen of hoofdftoffen , zijt gij, mijne vrienden! reeds genoeg bekwaam, om uit alles, wat 'er, in do zaaken, aanmeikelijk gevonden wordr,onbetwist-

baare bewijzen voor Gods beftaan te vinden.

Oefent u zeiven dan, tot fh'chting en opwekking van u en anderen, in een leedig uurtjen, met de overdenking dier wonderen we!» ken. ook voor allen oplettenden zich vertoosen. ——

1. In het firmament, of uitfpanfel. des he*

Sluiten