Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 84 )

j, wij met oprechte betuiging onzer nietigheid., u eerbiedig om uwe hulpe fmeeken! verleen, ach! verleen ons deze, om Jezus wille, s, op dat wij, door u verlicht, door ugcfterkt, ,, niet de goederen die hier beneden; maar 3, daar boven zijn, als ons laatfte einde, met „ geheel ons harte, ten allen tijde, zoeken! — 3, voorkom en onderfteun ons hier toe, mqt s, uwe genade, zoo dikwils de bekooringen, ,, of bedorvenheid onzes harte, tot iets zon,, digs in het zichtbaare en het zinnelijke ons 3, verleiden zoude! —— dat de kennisfe uwer 3, volmaaktheden, ons , onze nietigheid en de ,, ijdelheid van al het aardfche zoo doe ken3, nen, dat wij de waereld gebruiken , als of ,, wij ze niet gebruikten; maar door het ge,, loove uwe Heerlijkheid zoo befpiegelen, ,, dat wij naar hetzelfde Beeld, in gedaante s, veranderd worden, van Heerlijkheid Ut Heer~ 9, lijkheid! Amen!

DERDE

Sluiten