Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(85 )

DFRDE.DEEL der VRAAG.

Welke Zedenkundige gevügen kunnen daar uit afgeleid worden?

DERDE DEEL van het ANTWOORD

op dezelve: waarin de

Zedenkundige gevolgen worden aangeweezsn

, EERSTE AFDEELING.

Van die, welke betrekking hebben op God.

«Adles, mijne vrienden ! wat ik, in het eerde deel van hec antwoord , op de voorgeftelde vraag, zoo uit de natuur als reden , heb aangeroond , heeft u genoeg in ftaat gefteld, om den waanwijzen ongeloovigen, van zijne godlooze dwaasheid, te overtuigen •

Eene menigte van hewijz n heeft al een en ander voor Gods beftaan u opgeleverd. In het tweede deel, lubbe ik daarenboven , op <Je eenvoudigfte wijze, u doen zien: in hoe

verre wij dit wezen kennen kunnen. Ik

twijfele niet, of die kennisfe zal, onderden invloed der Goddelijke genade , de zedenkundige gevolgen, welke'uit dit alles voordvlo, i]en, u met büjdfchap doen erkennen, en *.ot de betrachting van üezelven uwen iever op-

Sluiten