Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 159 )

bruik te maaken van verleidende welfpreekenheid, zonder eenige opfierfelen, zonder listige dubbelzinnigheedcn, zonder gelegenheeden waar te neemeu , tot het beweegen der hartstochten , zonder lofreden, perfoonsbefchrijvingen, zonder uitweidingen, terwijl zich dikwijls tot deeze laatfte foorten van middelen de gelegenheid in hun verhaal opdoet; zö klaar waren zij overtuigd, dat ze waarheid fchreeven, en dat de waarheid geen vernis behoefde om aaDgenomen te worden.

Ja, ik ga verder, en zegge dat het onmooglijk was voor de Apostelen, om met hunne verhaalen bijzonder die van de wonderwerken, ooit eenigen opgang in de waereld te maaken, indien dezelve bedrieglijk waren.

Immers het verhaal, dat Jefus van Nazareth onder Pontius Pilatus gekruist, geftorven, uic den dooden opgeftaan, en ten Hemel gevaaren is, daar zijne Leerlingen het zagen, heeft kort na dien tijd, dat de Apostelen zeggen dac het gebeurd is, eenen ongemeenen ingang gevonden in de waereld bij grooten en geringen, Jooden en Heidenen, mannen en vrouwen; dan eens werden drieduizend, Hand, II- 41. dan eens vijfduizend toegedaan ; de Apostelen fpraken Hand. XXI. 20. van veele duizenden Jooden die geloofden; uit de brieven der Apostelen blijkt, dat 'er vergaderingen van Christenen reeds omtrent de dertig jaaren naa Jefus dood waren, te Romen, te Corinthen, te Ephefen, te Collosfen, te Thesfalonica, te Philippi, te Laödicea Col. IV. 6. Smyrna, Pergamum, Tbyatira, Sardus, Philadelphia, Opent. 2 , 3. op 't Eiland Kreta Tit. I. 5. in Pontus, m Galatien, in Cappadociën, Afiën, in By-

Sluiten