Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 133 )

fa dus niet anders, dan louter laster, als mriT

dc eerfte Christen - Martelaars met den naam van Dweepers beftempelt.

§. -r. Uitwerk/els van de leere des O. en N. Verbonds, op bijzondere perfoonen ook tot be* wijs aangebragt.

Maar het zijn niec alleen de uitwerkfels , welke deeze leere in het verwerven van een oneindig getal belijders gehad heeft, die onze opmerking verdienen, maar ook die, welke z-j op bijzondere perfoonen heeft voortgebragt. Hec is waar. dat zij de menfchen tot geene Engelen of Goden gemaakt heeft; maar dat zij toch de allerverbaazendfte uitwefkfelen coc hunne zedelijke verbeetering heeft voortgebragc. Hoe moeielijk is bec, eenen mensch die aan eenigé ongerechtigheid verflaafd is, van dezelve los te maaken! wat baaten b. vJ in 'c algemeen onze vermaaningen op eenen dronkaarc? geentf trasnen eener ongelukkige vrouw en kinderen % geene gebeden en welfpreekende leerreden of aanfpraaken van Leeraars, geene bedreigingen, geene beloften, geene overtuigingen van 'tge^ wceten zijn hier doorgaands op den duur van vrucht: maar hoe ging het met de eerfre Euangelie-predikinge? een d ief worde terftond rechtvaardig en mild-daadig (_d)\ hoerreerers, afgodendienaars, overfpèelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaarts, dronkaarts, lasteraars en roovers worden op het aanneemen, afgewasfehen, gereinigd, en gerechtvaardigd (O 'ten blijkedatde Heere hunne harten opende, om op dit woord acht te geeven, en het zich dus vertoonde als een kragt Gods

(i) Lue. XIX. S. (e) i Gr. VI. ia»

IS 2

Sluiten