Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 350 )

dat zij ontzachlijk vloeken en hij vloekt zelve, ja als hij hun .(lagen geeft, vloekt hij: wat moeten die kindertjens denken?

Dirk ftuurt zijn jongens naar de Kerk, en hij koomt 'er zelve nooit, zijn oudite zegt wel eens, Vader, waarom gaat gij niet mede? en dan is doorgaands het andwoord, houdt den mond jongen!

Altoos als de kinderen zien, dat de Ouders niet anders denken of doen, als zij aan hun voorfchreven, dan denken zij, of dat de Ouders dit maar zo willen hebben, zonder dat de kinderen uit zig zeiven, daar toe meer verpligt zijn dan zij; of zij denken, kinderen moeten dat doen, maar groote menfchen niet, en zo dra zij maar durven, of zich verbeelden al wat te worden, gaan zij zig dat ingebeeld voorrecht van groote menfchen al aanmatigen.

En lieve vrienden ! hoe moet het de achting en het vertrouwen der kinderen omtrent 11 niet krenken, als zij door uw flecht voorbeeld aan het denken gebragt worden: ja die vader en moeder zeggen wel, dat ik niet ondeugend weezen moet, en zij zijn zelve ondeugend.

Zijt gij zo , en doet gij boven dien geen moeite, om uwe kinderen van de ondeugd af te trekken, waar aan gij fchuldig zijt, dan kan ik u verzeekeren , dat geen mensch meerkwaad kan doen, om menfchen te bederven dan gij; want wat kan er meer geëischt worden , om een kind door en door te bederven, dan een flecht voorbeeld van zijn vader of moeder, zonder raad of vermaaning tegen dat kwaad, dat zij zo gaarne navolgen?

Sluiten