Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4°7 )

huilen in ftilzwijgen, of in verlegen huiler; veranderd is.

S- 38.

Huilen uit /mart.

Komt het huilen van een kind voort uit fmart.en niet uit berouw, dan wordt dit huilen best tegengegaan, door zo veel mogelijk, (doch niet te ras, als 'er geen gevaar is, om het geduld van 't kind zo te oefenen) die imart weg te neemen, of degedagten van het kind op iets anders te vestigen: evenwel leer uw kind niet te gaan huilen, als het u ergens om wil vraagen, dit is een foort van dwingen; nuilen moet' genoeg zijn , om uw kind zijne begeerte dan niet te laaten bekomen.

S- 39*

Huilen uit berouw.

Maar fchreit uw kind uit berouw, leer het dan alleen, dat huilebalken, u een nieuw verdriet doet,en dus niets clan fiille traanentepas komen, en laat het kind hier in eemgen tijd ziinen gang gaan, ftel daar onder hem het verkeerde van zijn gedrag nog klaarer voor oogen, toon hem, hoe het bedrevene nu niet te herdoen is, en hoe hij weder diergelijke dingen bedrijvende, ook weder dat berouw gevoelen zal, en hoe hij zig derhalven zorgvuldig moet wagten van alles, dac zo duur te ftaan komt.

Dd 4

Sluiten