Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4" )

heeft, om met ruimte eenen armen te helpen of zig zeiven eenig genoegen te doen.

$• 55-

Eigenzinnigheid,

Is uw kind eignzinnig, zo dat het op beuzelingen eene fteike gezetheid toont, als bij voorbeeld, juist van zulk of zulk een bord te willen eeten, uit zulk een glas te willen drinken, op zulk een plaats te willen flaapen en wat dies meer zij ,denk dat uw kind, als gij zulks niet tegengaat, een allerlastigst fchepfel zal worden, als het groot is ,• en daarom volg deze begrippen niet op , laat uw kind in zulke onverfchilligezaaken te vreden zijn, zo als het voorvalt, en toont het daar over halftarrigheid, blijft nogthands bij uw ftuk en fchik u na het voorgeftelde, §. 45. of laat het door gebrek lijden , leeren zich te lchikken,zo als het voorvalt §. 46,

Morfigheid, Slordigheid.

Morfigheid over lighaam en kleederen moet geheel niet, en allerminst in meisjens, geduld worden, men moet in den beginne hier op toezien,en de kinderen bij elke gelegenheidwaarfchuwen van het gene hunne kleederen zoude kunnen ontfieren: flordigheid heeft hier eene zo nauwe overeenkomst mede, dat men ze op gelijke wijze behoort tegen te gaan , door namelijk zelf zindelijk en net te zijn op uwe Ee 3

Sluiten