Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgeevers deezes, zijn de volgende Werkjens, alle uitgegeeven door de Maatichap-

pij tot nut van 't algemeen, te

bekomen.

P. schouten, Verhandeling over het beftaan van God. . f '• " 5 - ° *

J. wïgeri, Verhandeling over de kenmerken eener Godlijke Openbaaring. f: • 5 - *

JVI. Nieuwenhuijzen , Verhandeling over het kunstmaatig leezen. ƒ: - 4 - <*

, Leeslesjens. ƒ: - 4 * 8

behoorende bij de Verhandeling over het kunstmaatig leezen.

Spel en Leesboekjen. ; ƒ:-!-:

Verhandeling over de Vriendfchap met God. Svo. • f'-5'z

Schoolboekjen van Nederlandfche Deugden,

de tweede druk., met 6 koperen plaat-

jens. • ƒ : * 4 " *

Volksliedjens 3 ftukjens. • f~ 9 m °

Verhandeling over denBravenman. ƒ: - 6 - :

„ over de pligten der Dienstboo-

den ea Handwerkslieden. • /• % • ï

Sluiten