Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

der van hun verwachten raoogt. Nu, daar die Maatfchapoij de wet niet Hellen wil aan Regenten, en zij reeds reeds twee Boekjens neetc uitgegeeven over de wijze , waar op ouders zich omtrent hunne kinderen te gedraagen hebben, en dus een zeer voornaam deel voorgcüeld van de huisfelijke plichten ; wenschte nu dit Uezelfchap u ook te hulp te komen in de kennisfe dier gezellige plichten, welke Burgers aan Burgers verfchuldigd zijn, en vroeg om die reden een andwoord op deeze vraage: Wie is de braave Man in 't gemeen Burgerlijk leven ? Om dan dat and woord te leveren, fchreef ik, met het zelfde oogmerk, waarmede het die vraag deedt, het Boekjen, 't welk ik u hier aanbiede; Leest het, om 'er wijzer en beter door ie worden.

§. »

Wat wij door Burgers en door het burgerlijke leven ver [laan.

Als wij hier van Burgers fpreeken, verdaan wij daar door juist geene menfchen, die het groot- klein - of algemeen burgerrecht in eene ftad sekogt hebben , of gebooren, en gebleeven zijn in eene ftad, waarin hunne ouders dit recht hadden, en waar in zij het dus cxk uit kracht hunner geboorte bezitten; neen, wij verdaan hier door een Burger elk, die maar een ingezeten is van een Land, en daar in zijne lasten of fchot en lot betaalt, die mee dat Land, en deszelfs Volk, dus zoo verbonden is, dat hem aan de welvaart van dat A 4

Sluiten