Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io )

zoó hij zich niet aan de rechtvaardige beftxaffingen vin zijn geweeten, van God, of Menfchen wil blooiftellen , of anders die hoedanigheid van ons doen of laaten, waar door het de meeste nuttigheid aan ons zei ven, en andere menfchen doen kan ; want van plichten omtrent God fpreeken wij hier zoo zeer nu niet.

Waarom wij meer verplichtingen aan Medeburgers dan aan vreemden hebben.

Gij weet nu, lieve Leezers! dat God in den beginne twee menfchen gefchapen heeft, Adam en Rva, en dat alle andere Menfchen daar uit zijn voordgefprooten Gij erkent met mij, dat daarom ook alle menfchen eikanderen , ah liefhebbende broeders en zusters, elk naar zijnen ftaat, behandelen moesten. Daar is ook geen mensch, die het gebruik van zijn verftand heeft, of hij kan aan andere menichen nuttig zijn , maar, ei lieve, mijn VriendenI welke nuttigheid kunt gij doen aan menfchen , die in Oostindiën woonen ? gij kunt , ja voor hun iets vervaardigen, 't welk de koopman , of een ander daar heenen tot gebruik van die inwooners zendt: maar hoe weinig is dit, in vergelijking van de diensten, die gij alle dagen , en bijna alle uuren aan uwe landgenooten doen kunt, en de zender van zulke waaren naar zeer vreemde landen heeft 'er doorgaands de eerfte nuttigheid van; en kunt gij ook wel, zoo veel en zoo dikwijls hulp verwagten van iemand, die in Oostindiën is, als van uwe landgenooten, uw ftad-of dorpsgenooten, of als van uwen buurman ? wat vraag! denkt gij —-

Sluiten